نظر
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

مدیریت نوین به سبک کایزن را بیاموزید

برای کسب موفقیت، چاره ای جز توجه به نیروی انسانی، جزئیات عملیات کاری و تعیین رهیافتهای مناسب وجود ندارد. مدیریت گمبا کایزن که ژاپن را در […]