توسعه مهارت فردی
مهر ۲۵, ۱۳۹۸

باهوش های موفق، واقعیت یا افسانه؟

⁩آیا آزمون‌های هوش می‌توانند موفقیت فرد را در زندگی پیش‌بینی کنند؟ بسیاری از تستهای آنلاین وجود دارند که ادعا دارند ‌IQ فرد را اندازه می‌گیرند و […]